Voor wie niet?

Niet iedereen kan zomaar bij ons komen wonen. We zoeken zorgvuldig een groep mensen bij elkaar die bij elkaar passen. Zo kunnen we geen mensen onderdak bieden die  wegloop problematiek hebben, zware agressie of actuele verslavingsproblemen hebben. 

Of wij de juiste zorg kunnen bieden wordt bij een nieuwe aanmelding zorgvuldig getoetst.

Er zijn een aantal uitsluitingscriteria, namelijk:

  • Mensen met complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • Mensen met actuele (soft) drugs- en/of alcoholverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn;
  • Mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek;
  • Mensen met gedragsstoornissen;
  • Mensen die (verbaal) agressief zijn;
  • Mensen die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  • Mensen met een zintuiglijke beperking die doof/blind zijn.

 

 

Theme: Overlay by Kaira