top of page

Kwaliteit

LABYRINT IS ISO-GECERTIFICEERD BIJ BEZINN ZORG

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in een organisatie. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat de organisatie goed wordt beheerst en dat het product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving.

Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement wordt een continue verbetering van kwaliteit geborgd, zodat steeds beter aan de behoeften van de klanten kan worden voldaan.
Ook zorginstellingen kunnen een iso-certificaat krijgen wanneer bij een onafhankelijke audit is gebleken dat de instelling op alle punten voldoet aan de kwaliteitseisen van ISO.
Op 4 april 2023 hebben we deze audit gehad en mogen we ons ISO gecertificeerd noemen.

Inmiddels hebben we opnieuw een audit gehad en op 
07-04-2024 is het certificaat verlengd.

Klik op de foto van het certificaat om deze groter te zien en te kunnen lezen.

VERTROUWENSPERSOON: WILLEM HULSHOF

Bij Labyrint vinden we het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan. Daarom is Willem Hulshof als vertrouwenspersoon beschikbaar voor cliënten. Hij is de vertrouwenspersoon voor Bezinn Zorg.

Willem Hulshof kan helpen bij conflicten of andere vervelende situaties. Je kunt hem vragen om hulp of om mee te denken. Daarbij is geheimhouding en vertrouwen uiteraard heel belangrijk. Weet dat jouw vraag of kwestie altijd veilig is. Willem is dan ook onafhankelijk. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen binnen BEZINNZorg of binnen Labyrint.

Je kunt Willem inschakelen bij situaties zoals ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, geweld/agressie, pesten, intimidatie of bij (het ontstaan van) ruzies. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-290 44 198 of per e-mail op info@dekwestie.nl

Clientvolgsysteem ZILLIZ 

Voor onze zorgdossiers maken we gebruik van ZILLIZ. 
Dat is een 
electronisch cliëntendossier dat voldoet aan alle veiligheidseisen.

VOG en vergewisplicht

Alle medewerkers en vrijwilligers van Labyrint dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag af te kunnen leveren. Hieruit blijkt dat het gedrag van de medewerkers en vrijwilligers geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Daarnaast is Labyrint verplicht om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen en de juiste diploma’s heeft.  Dit heet vergewisplicht.

bottom of page