top of page

Kwaliteit

VOG en vergewisplicht

Alle medewerkers en vrijwilligers van Labyrint dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag af te kunnen leveren. Hieruit blijkt dat het gedrag van de medewerkers en vrijwilligers geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Daarnaast is Labyrint verplicht om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen en de juiste diploma’s heeft.  Dit heet vergewisplicht.

Klachtenregeling

Labyrint streeft naar het leveren van kwalitatief goede zorg. Mocht er desondanks onvrede zijn en lukt het niet om er samen met de begeleiding van Labyrint uit te komen, dan is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via de stichting Bezinn

bottom of page