top of page

Voor wie niet?

Niet iedereen kan zomaar bij ons komen wonen. We zoeken zorgvuldig een groep mensen bij elkaar die bij elkaar passen. Zo kunnen we geen mensen onderdak bieden die  wegloop problematiek hebben, zware agressie of actuele verslavingsproblemen hebben. 

Of wij de juiste zorg kunnen bieden wordt bij een nieuwe aanmelding zorgvuldig getoetst.

ER ZIJN EEN AANTAL UITSLUITINGSCRITERIA, NAMELIJK: 

  • Mensen met complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);

  • Mensen met actuele (soft) drugs- en/of alcoholverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn;

  • Mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek;

  • Mensen met gedragsstoornissen;

  • Mensen die (verbaal) agressief zijn;

  • Mensen die seksueel intimiderend gedrag vertonen;

  • Mensen met een zintuiglijke beperking die doof/blind zijn.

boos.png

WLZ INDICATIE

We richten ons op mensen met een WLZ niveau 3 of 4.
Bij mensen met een hoger niveau (vanaf 6) is er sprake van gedragsproblematiek en is gedragsregulatie onderdeel van de begeleiding. Wij kunnen dat niet altijd goed bieden.

Soms melden zich mensen aan met een VG3 of VG4 terwijl ze eigenlijk een VG6 (of hoger) zijn. Het is zelfs voorgekomen dat mensen hun indicatie omlaag hebben laten brengen om bij ons te kunnen wonen. Soms hebben mensen een lagere indicatie omdat ze nog bij hun ouders thuis wonen en bepaald gedrag zich daardoor niet zo manifesteerde. 
Hoewel we er bij de aanmelding goed op letten, is het helaas gebeurd dat we bij een nieuwe bewoner al vrij snel tot de conclusie kwamen dat een plek bij ons niet passend was en dat er een herindicatie moest worden aangevraagd. Er moet dan ook een andere plek worden gezocht en dat is vreselijk jammer voor iedereen. 
 

bottom of page