top of page

Missie en Visie

missie-visie-2.png

Bij Labyrint willen we dat  volwassenen met een beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen wonen en leven. De inrichting, de sfeer en de manier van met elkaar omgaan maken dat er één gevoel overheerst zodra je binnenstapt:

 

“Ik  ben hier thuis en we hebben het goed met elkaar.  

Bij Labyrint mag ik zijn wie ik ben''

Wij willen mensen met een beperking een veilige, vertrouwde en volwaardige woonomgeving bieden.
Je moet gewoon kunnen leven zoals iedereen.  De appartementen zijn dus ruim, luxe en nog steeds betaalbaar voor iedereen.

Het is onze missie om de gezondheidszorg persoonlijker, leuker en goedkoper te maken.

Hoe doen we dat?

 • Kleinschaligheid: korte communicatielijnen, vertrouwde gezichten, aandacht en tijd voor de medemens

 • Ondernemerschap: creativiteit, ruimte voor initiatief, eigenaarschap en gerichte verantwoordelijkheid

 • Keuzevrijheid: het recht om te kiezen, zowel voor een zorgvrager als voor een zorgverlener

 

 

Waarom doen we dit?

 • Omdat we vinden dat de mens centraal moet staan in de zorg en niet het systeem.

 • Omdat we de zorg willen organiseren zoals we het voor onszelf zouden willen.

 • Omdat we geloven in de kracht en de passie van zorgverleners en hen willen stimuleren om deze maximaal te benutten.

 • Omdat we geloven dat je via kleine dingen een grote impact kunt hebben op mens en maatschappij.

 • Omdat we de samenleving willen stimuleren in het zorgen voor elkaar.

 • Omdat we anderen willen uitdagen, prikkelen en stimuleren om dingen anders te doen in de zorg.

 

 

Labyrint vindt het belangrijk dat iedereen mag zijn zoals hij/zij is, met eigen normen en waarden, met of zonder beperking. 
Respect en waardigheid staan hierin centraal. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iemand met een beperking zo lang mogelijk kan deelnemen aan de samenleving in zijn of haar vertrouwde omgeving en zoveel mogelijk zijn/haar autonomie behoudt

TRIPLE-C METHODIEK

De Triple-C methodiek is een behandelmethode met als uitgangspunt dat cliënten met een (verstandelijke) beperking mensen zijn en menselijke behoeftes hebben. De methodiek is ontwikkeld vanuit de behoefte om  cliënten met een lichte beperking en gedragsproblemen een menswaardig bestaan terug te geven, met als streven het ervaren van het ‘gewone leven’.
Menselijke behoefte staat centraal
Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Binnen de Triple-C methodiek wordt gewerkt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, waarin menselijk en wenselijk gedrag wordt voorgeleefd. Probleemgedrag bij mensen met een (verstandelijke) beperking wordt aangepakt op basis van drie pijlers:

 • Het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.

 • Competentieopbouw aan de hand van een betekenisvolle daginvulling.

 • Probleemgedrag wordt gezien als het resultaat van onderliggende, onvervulde menselijke behoeften.

Het doel van Triple-C behandelmethode is om het ‘gewone leven te ervaren’, met alles wat daarbij hoort. Van een plek waar je je veilig voelt tot mensen waar je op kunt bouwen en een betekenisvolle daginvulling. Door hier elke dag samen aan te werken, krijgen cliënten steeds meer vertrouwen. In zichzelf, maar ook in de ander en hun omgeving. Op deze manier verdwijnen stress en probleemgedrag naar de achtergrond.

bottom of page