top of page

WINTERSTOP TOT 1 APRIL 2024

Deze winter zijn we gesloten. Dat heeft verschillende redenen. 
Allereerst is de tuin in de winter uiteraard minder mooi. Daarnaast hebben we het druk met plannen voor de uitbreiding van het aantal appartementen.
De belangrijkste reden is echter de capaciteit van het energienet in Westerlee. We hebben enkele jaren geleden een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting aangevraagd, maar dat is helaas nog niet gehonoreerd en daardoor kunnen we de horeca en ons geschenkenwinkeltje niet goed verwarmen.
Vanaf 1 april hopen we u weer te verwelkomen!

22-06-2023
HOE HET BEGON in 2021:

Het was altijd al onze wens om iets te doen met het schoolplein achter de school dat past binnen de filosofie van Labyrint. Ons plan is om een dagbesteding te beginnen.

Rondom de vijver en door de tuin komen paden die ook geschikt zijn voor mensen met een rollator of een rolstoel. In de tuin worden een aantal manshoge beelden geplaatst en verder is het de bedoeling dat er een bloementuin komt waardoor er het hele jaar veel kleur zal zijn.

Aan de achterkant van het schoolplein, naast de kleedkamers van de voetbalvereniging, komt een grote kas te staan waarvan de ene helft wordt ingericht om kruiden en plantjes te kweken. De andere helft zal worden ingericht om de dagbesteding onder te brengen en om een kleine horeca onderneming op te starten.

In het midden van de tuin zal een grote vijver komen en tussen de kas en de vijver komt een terras (terras aan water!) waar een drankje en een hapje genuttigd kan worden die dan worden geserveerd door de medewerkers van de horeca-dagbesteding.

In de bloementuin kunnen dan ook weer mensen werken van de dagbesteding, de groenploeg.

Dagbesteding staat centraal in ons plan en naast de horecaploeg en de groenploeg zal er ook een creatieve ploeg komen die leuke dingen kan maken om te verkopen en daarnaast willen we ook een sportieve dagbesteding opzetten waar mensen onder begeleiding op een sportschool of in het zwembad actief kunnen zijn.

Het leuke van het gevarieerde aanbod is dat men ook gevarieerd dagbesteding kan doen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor twee dagen groenploeg, een dagje horeca en een dagje sportief.

 

Naast de dagbesteding denken we ook aan andere activiteiten. Zo zijn er voor mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld weinig mogelijkheden om uit te gaan en wij willen van tijd tot tijd een avondje organiseren voor deze groep.

 

Leader
Ons plan was te groot om geheel te kunnen bekostigen uit eigen middelen en daarom hebben we een subsidie aangevraagd bij Leader Oost-Groningen.
Leader Oost-Groningen ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uitOost-Groningen ten behoeve van het versterken van de leefbaarheid en economie. Leader is een samenwerking tussen de regio, de gemeente, de provincie en Europa.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn er uiteraard wel een aantal voorwaarden.
Zo is het belangrijk dat het plan bijdraagt aan de sociale cohesie (de onderlinge verbondenheid) van het dorp en voor de gemeente is het van belang dat het plan bijdraagt aan het stimuleren van toerisme. De gemeente wil daar de komende jaren op investeren.

In ons plan komt dat samen. We willen een plek zijn waar de bewoners van het dorp overdag graag naartoe gaan en elkaar ontmoeten. We maken ook een leestafel waar je met een kopje koffie een tijdschrift of de krant kan lezen. Ook komt er een computer met een printer/scanner waar mensen gebruik van kunnen maken (eventueel ook met onze hulp).

Daarnaast willen we ons gaan richten op de fietsende toerist. In en rondom Westerlee zijn tal van fietsroutes waaronder de LF9, ook wel de NAP-route. Dat is de langste fietsroute van Nederland (445 km) en loopt van Bad-Nieuweschans naar Breda. De route volgt ongeveer waar de grens zou zijn tussen zee en land wanneer er geen dijken of duinen zouden zijn en loopt dus ook door Westerlee.
Als de dijken zouden doorbreken dan zou Westerlee dus een kustplaats zijn.

De partijen die moeten beslissen over de ingediende plannen bij Leader vonden ons plan goed voor de omgeving. Onder andere speelde er dat er in Westerlee weinig plekken zijn waar bewoners naartoe kunnen gaan en elkaar kunnen ontmoeten.

Daarnaast speelde ook mee dat in Oost Groningen er weinig plekken zijn waar fietsende toeristen terecht kunnen. De corona crisis heeft dat allemaal niet bevorderd. Er zijn de nodige horecagelegenheden gesloten in het afgelopen jaar in Oost Groningen.

Tijdplan

Het afgeopen jaar zijn we druk bezig geweest om de tuin te realiseren. En het is nu bijna klaar.
Binnenkort komt de gemeente controleren of we alles volgens de regels hebben gedaan en dan gaan de laatste puntjes op de i.


We hopen dat we medio 2023 open kunnen gaan en u dan kunnen begroeten in onze mooie beelden- en bloementuin met terras aan water.
We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de vorderingen van de tuin.

bottom of page